Kullanıcı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Kullanıcı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi (Güncelleme Tarihi: 25.02.2020)

 

Onlineetkinlik'e Hoş geldiniz!

 

Onlineetkinlik.com sitesi ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır.

 

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi”, www.onlineetkinlik.com uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve etkinlik biletlerini satın alabilmeniz için gerekli kuralları içerir.

 

Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz.

 

Ayrıca, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile, “sitemizde yer alan tüm Yasal Politikalarımızı; Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir ve konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi” de önemle belirtiyoruz.

 

Online Etkinlik - Etkinlik Yönetimi ve Bilet Dağıtım Basım Organizasyon ve Ticaret / Fatih Erdoğan ve onlineetkinlik.com (ikisi birlikte "Onlineetkinlik" olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede yayınlandığı andan itibaren derhal yürürlüğe girer.

 

Bu nedenle lütfen sitemizin Yasal Politikalar sayfamızı düzenli olarak takip edin. Onlineetkinlik’den etkinlik bileti ve sair bir hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ise, Sitemizde “Yasal Politikalar” Sayfamızda yer alan “Politikalar ve Satış Sözleşmesi” ve ayrıca “Gizlilik Beyanı” hükümlerinin okunması ve incelenmesi gerekmektedir.

 

 1. Biz Kimiz

 

Onlineetkinlik olarak biz; etkinlik biletleme, etkinlik tanıtımı ve kayıt platformu olan bir firmayız.

Firmamız, “Etkinlik Yönetimi ve Biletleme Sistemi” yazılımı sayesinde Etkinlik organizasyonlarının Online ortam da; Yönetilmesi, Etkinlikler için bilet satış, dağıtım ve pazarlama hizmeti sunan, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketiciyi; gelişen teknolojiler ışığında etkinliklerle buluşturma noktasında çözüm üreten bilet satış ve dağıtım firmasıdır.

 

 1. Taraflar /Tanımlar

 

Kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır)

 

 1. Onlineetkinlik

Online Etkinlik Bilet Dağıtım Basım Organizasyon ve Ticaret / Fatih Erdoğan (kısaca “Onlineetkinlik” ya da site sahibi “Şirket” olarak tanımlanacaktır.)

 1. Kullanıcı

Siteye üye olarak etkinlik keşfetmek, etkinlik bileti satın alma, etkinlik rezervasyonu ve sitemizde yer alan hizmetlerden faydalanmak için sitemize kayıt olan gerçek ve tüzel kişiler; “Kullanıcı” olarak tanımlanacaktır.

 

 

 1. Organizatör:

 

Sitede etkinlik düzenleyen kişi bu sözleşmede kısaca “Organizatör” olarak tanımlanacaktır. Organizatör aynı zamanda Kullanıcı da olabilir.

 

 1. Etkinlik:

 

Organizatör’ün, Onlineetkinlik’de oluşturmuş olduğu, yayına aldığı an itibariyle de gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği etkinlikleri ifade eder.

 

 1. Havuz Hesap:

 

Onlineetkinlik tarafından, anlaşmalı banka veya BDDK lisanslı ödeme sistemleri nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.

 

 1. Bilet Fiyatı / Bedeli:

 

Organizatör’ün Etkinlik için belirlemiş olduğu kendisinin tahsil etmeyi amaçladığı net fiyatı /bedeli ifade eder.

**(Uygulanabilir tüm vergiler dâhil olup olmadığı her etkinlikte bilgi olarak verilmektedir.)

 

 1. Hizmet Fiyatı / Bedeli:

 

Onlineetkinlik’in sunduğu hizmetler karşılığında Organizatör’ün belirlemiş olduğu Bilet Bedeli üzerinden hesaplanarak mahsup edeceği komisyon tutarını ifade eder.

 

 1. Gişe Hizmet Fiyatı / Bedeli:

Onlineetkinlik Yönetimine ait gişe ve anlaşmalı gişelerde verilen hizmetin karşılığında tahsil edilecek fiyattır. Gişe hizmet bedeli etkinliklere göre ve gişelere göre değişir.

 

 1. Katma Değer Vergisi (KDV) :

Katma Değer Vergisi (kısaca KDV), harcamalar üzerinden alınan bir vergi türüdür. Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri paradır.

Her etkinlik için Bilet Fiyatının KDV’si ve hizmet fiyatının KDV’si vardır. Satın alınan etkinlik biletinin üzerinde ve e-fatura ve e-arşiv faturada bilgileri yer almaktadır.

 

 1. E-Fatura ve E-Arşiv Fatura:

 

 

e-Fatura uygulaması, taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından uygulamaya konmuştur.

 

Bu uygulama, kâğıt faturalarınızın elektronik ortamda oluşturulması ve gönderilmesini sağlar ve kâğıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir. OnlineEtkinlik Yönetimi e-Fatura uygulamasını kullanmaktadır.

 

e-Arşiv Fatura uygulaması, faturalarınızın e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan müşterilerimize ve son kullanıcılara, elektronik ortam aracılığı ile gönderilmesini sağlayan uygulamadır. Onlineetkinlik olarak e-fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasını kullanmaktayız.

 

e-Fatura ve E-Arşiv Faturanızı alabilmek için gönderim ücreti vardır bu Gönderim Ücreti (0.08 Kruş) Etkinliklere ve anlaşmalı organizatör / Organizasyon firmalarına göre değişir. Her etkinlikte detaylı olarak bilgi paylaşılmaktadır.

 

 1. Bilet Satış Bedeli / Toplam Tutar:

 

Bilet Satış Bedeli / Toplam Tutar; Etkinlik Bilet Bedeli, Hizmet Bedeli ve KDV gibi tüm bedellerin toplamı olan, bedeli ifade eder.

 

 1. İşlem Bedeli:

 

Tüketicilerin Onlineetkinlik sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeyecekleri, bilet bedeli üzerine eklenerek her bir adet bilet için tahsil edilecek olan bedeli ifade eder.

 

 1. Fikirler:

 

Onlineetkinlik tarafından sağlanan tüm hizmetler ve kurulan/kurulacak olan Satış Ağı’nın planlaması amacıyla Onlineetkinlik tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder.

 

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Onlineetkinlik sitesinde sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, Yasal Politikalar” Sayfamızda yer alan “Politikalar ve Satış Sözleşmesi” ve ayrıca “Gizlilik Beyanında yer verilen her türlü beyana veya açıklamaya uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Hak ve Yükümlülükler

 

 1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

 1. Kullanıcı, Onlineetkinlik.com sitesine üye olurken; Onlineetkinlik’e ait olan tüm Yasal Politikaları ve Sözleşmelerinde ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, mahkeme emri veya idari kolluk birimlerinin yazılı talebiyle; Onlineetkinlik’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerek idari makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Onlineetkinlikden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Kullanıcıların Onlineetkinlik tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Bahsedilen hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Onlineetkinlik doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 1. Kullanıcılar, Onlineetkinlik sitesi dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.  Onlineetkinlik, Kullanıcılar tarafından Onlineetkinlik’e iletilen veya Onlineetkinlik sistemi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu, üçüncü kişilere, tüketicilere veya müşterilere taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

 1. Kullanıcılar, Onlineetkinlik’in yazılı onayı olmadan, Yasal Politikalar ve Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

 1. Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sistemi’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine veya portallara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantılar, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Onlineetkinlik tarafından sağlanmış olabilir. Bağlantı ile erişilen web sitesini, siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı, web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan, garanti niteliği taşımamaktadır. Onlineetkinlik sitesi üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Onlineetkinlik’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 1. Onlineetkinlik’in sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Onlineetkinlik’i kullananlar, yalnızca hukukun emrettiği biçimde yasalara uygun amaçlarla Onlineetkinlik Sistemine ait olan web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Onlineetkinlik dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 

 1. Her Kullanıcı, Onlineetkinlik veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Onlineetkinlik Sistemi dahilinde bulunan görsel, yazı veya veri tabanlarını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Onlineetkinlik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine veya hukuka aykırı olarak Onlineetkinlik üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle cezai ve hukuksal olarak tüm sorumluluk kullanıcılara aittir. Üçüncü kişilerin bu sebeple uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde Onlineetkinlik sorumlu tutulamaz.

 

 1. Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Onlineetkinlik Sistemi’nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Onlineetkinlik’in, Onlineetkinlik’in yöneticilerinin veya çalışanlarının sorumluluğu yoktur. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından ya da Müşteriler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Onlineetkinlik, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

 1. Onlineetkinlik Sistemi’nin hizmetlerinden yararlanmak üzere başka kişilerin bilgilerini legal ya da illegal yollarla elde etmiş kişilerin site üzerinden gerçekleştirdikleri her türlü işlem ve eylemlerin cezai ve hukuksal sorumluluğu bunu yapan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu şekilde işlem yapanlar yüzünden Onlineetkinlik’in 3. Kişilere, Müşterilere ya da diğer kullanıcılara ait cezai ve hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcıların site üzerinden bilet alma işlemini gerçekleştirdikten sonra herhangi bir sebeple sistem üzerinden bunu iptal etme, vazgeçme, ya da elindeki bileti bir başka 3. Kişi ya da kullanıcıya bedelli devretme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple Onlineetkinlik’in kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı para iadesi ya da başka bir etkinlik ile değiştirme yapma zorunluluğu veya taahhüdü olmayıp bu sebeple Onlineetkinlik’in hiçbir şekilde 3. Kişilere ya da kullanıcılara maddi ya da manevi sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. Ancak; Organizatör tarafından site üzerinden duyurulan Etkinliğin herhangi bir sebeple belirtilmiş olan tarihinde yapılmaması ya da yapılamaması durumunda, 3 iş günü içinde Tüketicilerin tespiti durumunda bilet alış işlemini tamamlamış Tüketicilere ücretleri, Hizmet Bedeli, İşlem Bedeli, Gişe Hizmet bedeli, KDV  Fiyatları hariç; Etkinlik bedeli,  Onlineetkinlik tarafından Tüketicilerin kullanmış oldukları ödeme yöntemlerine uygun olarak 14 İş günü içinde iade edilecektir. Belirtilen sürede, Etkinlik veya Organizatör hakkında herhangi bir bildirim gelmemesi durumunda etkinlik gerçekleşmiş kabul edilir ve hasılatı belirlenmiş yöntemlerle Organizatörün sistem üzerinde ilgili bölümde belirteceği banka hesabına transfer edilir. Banka bilgileri Organizatör tarafından Sistemde ilgili bölüme Organizatör tarafından kayıt edilmediği durumlarda para transferinin kayıt işlemi gerçekleştiği günden bir iş günü sonra hesaplanacağını Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.

 

 • Etkinliğin iptali, ertelenmesi, tarih değişikliği ya da Etkinliğin herhangi bir sebeple Müşteri tarafından kamuya duyurulduğu şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Onlineetkinlik’in bu hususta kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi bir cezai ya da maddi sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik alanında ya da yerinde Tüketicilere ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Onlineetkinlik hiçbir şekilde sorumlu değildir. Etkinliğin gerçekleşme biçimine, Etkinliğin oluşma sebebine, Etkinliğin ne biçimde seyredeceği ya da Etkinlik esnasında katılımcıların hal ve davranışlarına ilişkin olarak Onlineetkinlik’in 3. Kişilere, Organizatöre ya da Tüketicilere karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sisteminin hatasız veya kesintisiz olacağını ya da Onlineetkinlik Sistemi’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sistemi’nde sunduğu hizmetler kapsamında Kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve vaad, taahhüt vermemektedir.

 

 • Onlineetkinlik Sistemi ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sistemi üzerinden yüklenen dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sistemi’nin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sistemi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

 

 • Onlineetkinlik, Onlineetkinlik Sistemi’nde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Onlineetkinlik Sistemi’ne “blok” koyma, Kullanıcıların Onlineetkinlik Sistemi’ne yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Onlineetkinlik, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

 1. Onlineetkinlik tarafından Yasal Politikalar ve Site Kullanım sözleşmesi ihlâl edildiği takdirde, Onlineetkinlik ilgili kullanıcıların kullanımına son verebilir, gelecekte Onlineetkinlik Sistemi’ni kullanmalarına engel olabilir. Bilet / davetiye / katılım hakkı siparişini iptal edebilir veya ilgili kişiler aleyhine her türlü yasal yollara müracaat edebilir.

 

 

 1. Kullanıcılar, Onlineetkinlik Sistemi üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Onlineetkinlik Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Onlineetkinlik’in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Onlineetkinlik, Kullanıcıların hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanması için Onlineetkinlik Sistemi’nde verdiği hizmetlerini istediği şekilde duyurma ve Onlineetkinlik Sistemi’ni istediği şekilde uyarlama ve/veya düzenleme hak ve yetkisine sahiptir. Onlineetkinlik tarafından yapılan bu değişiklikler veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Onlineetkinlik tarafından, ilgili Hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

 

 1. Onlineetkinlik, Organizatörün düzenlediği Etkinliklerde ücretli her bir bilet üzerinden Bilet Brüt Bedeli’nin *%7 + KDV ‘si tutarında Hizmet Bedeli hesaplayacak ve Organizatörün Havuz Hesap’ta yer alan hesabından mahsup edecektir. Bu ticaretten oluşan Hizmet Bedeli faturasını ise yine Organizatörün Onlineetkinlik Sistemi üzerinde ilgili Alana kayıt etmiş olduğu e-posta adresine e-fatura veya e-arşiv fatura olarak gönderilecektir. İlgili alana e-posta adresi ve vergi numarası gibi bilgilerinin kayıtlı olmaması durumunda bilgiler kayıt edilene kadar Organizatör’e herhangi bir ödeme yapılmama hakkının Onlineetkinlik’de olduğu Organizatör tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır.

 

*Komisyon bedeline ödeme sistemleri komisyonu dahil değildir. Özel program kartları için ödeme sistemleri komisyonları farklılık gösterebilir. Ödeme Sistemleri Komisyonu hizmet bedeline eklenecektir.

 

** KDV bedeli, Hizmet bedeline dahil olup olmadığı her etkinlikte bilgi olarak verilmektedir.

 

*** Online Etkinlik Şirketi, Organizatör firmalarla Özel olarak satış sözleşmesi imzalayabilir. Yapılan anlaşma ile komisyon oranları hizmet bedelleri farklılık gösterebilir. Her etkinliğin fiyatı açıkça belirtilmiştir.

 

 1. Etkinlik Biletinin Faturalandırmasını eğer Organizatör yapacaksa; organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Kullanıcılara teslim etmediğinin tespiti durumunda etkinliğe katılım için bilet alan kullanıcılar; etkinlik tarihinde (Etkinlik Gününde) saat fark etmeksizin bilgi@onlineetkinlik.com adresine epostayla bilgilendirme yapmalıdır. Etkinlik tarihinden sonra gelen itirazlar geçersiz olacaktır. Organizatör etkinlik tarihinde fatura, belge vermediğinde, etkinlik tarihinden sonraki gün Online Etkinlik Yönetimi Organizatör firmayla iletişime geçecektir. 5 gün içinde organizatör firma Müşteriye fatura veya belgeleri göndermezse Hizmet bedeli İşlem Bedeli Banka komisyonları düşülerek ödeme yapılacaktır. Bu ödeme etkinlik tarihinden 5 gün sonra hesaplanacak şekilde 14 İş günü içinde müşteriye iade yapılır.
 2. Etkinlik bileti alan kullanıcı; organizatör tarafından tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik İptal edilerse; Kullanıcılara ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri ve hizmet bedelinin kdvsi iade edilmez. Kullanıcı bu durumda Onlineetkinlik’den herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Kullanıcıların sorumluluğundadır.

 

 

 

 1. Organizatörlerin Hak ve Yükümlülükleri

 

Organizatör aynı zamanda Kullanıcı olabilir ancak Organizatör olarak aşağıdaki hüküm ve şartlara da uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Organizatör, Onlineetkinlik Sistemi hizmetlerini kullanarak kendisi adına ya da başka bir tüzel ya da gerçek kişi adına kendi belirleyecekleri davetliler veya tüm Onlineetkinlik Sistemi Kullanıcılarının katılımı için ücretli ya da ücretsiz etkinlik düzenleyen gerçek ya da tüzel kişidir.
 2. Organizatör işbu sözleşmede yer alan kullanım koşullarını tamamıyla kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Organizatör hiçbir şekilde Onlineetkinlik Sistemi üzerinden legal olmayan Etkinlikler düzenlemeyeceğini her Etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve kamuya duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve Kullanıcılara veya Onlineetkinlik’e karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Organizatör’ün bilet satışı sonucu elde etmiş olduğu hasılat, Kullanıcılar tarafından herhangi bir itiraz, şikâyet, ihbar gelmediği veya Onlineetkinlik tarafından tespit edilmediği takdirde, Onlineetkinlik tarafından, Etkinlik gerçekleştikten sonra ki 7. İş gününde, Organizatör’ün Onlineetkinlik Sistemi’nde ilgili bölümde belirtmiş olduğu Banka Hesabı’na transfer edilir.

 

 1. Organizatörün herhangi bir sebeple ilgili etkinliği iptal etmesi durumunda toplanan hasılat, etkinlik bileti almış olan Kullanıcılara ödeme yöntemlerine uygun olarak iade edilecektir. Bu hususta tüm sorumluluk Kullanıcılara karşı Organizatöre aittir.

 

 1. Organizatör, Onlineetkinlik Sistemi aracılığı ile gerçekleşen satışlar sonucunda Kullanıcılara mali mevzuata uygun ***perakende satış fişi, bilet ve/veya fatura vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

***Ayrıca Organizatör etkinliği eklerken faturalandırma hizmetini Onlineetkinlik Şirketine yaptırabilir. Bu hizmeti etkinliği sisteme eklerken belirtecektir. Kullanıcılar etkinlik bileti alırken Online Etkinlik Şirketi tarafından her bir müşteriye ayrı ayır etkinlik Faturası kesilir. Her müşterinin sistemde kayıtlı olan e-posta hesaplarına E-Fatura veya E-Arşiv Fatura olarak gönderilir.

Organizatör etkinlikten elde edilen toplam hasılatı talep ederken; ilk önce toplam hasılat kadar Online Etkinlik Şirketine Fatura keser veya Toplam hasılattan KDV oranı düşülerek ödeme yapılır.

 

 1. Organizatör Faturalandırmayı kendisi yapacaksa etkinlik öncesi veya etkinlik anında yapacaktır.

 

 1. Organizatörün mali mevzuata uygun belgeleri Kullanıcılara teslim etmediğinin tespiti durumunda hasılat transferi gerçekleştirilmez ve Onlineetkinlik tarafından müşterinin Onlineetkinlik Sistemi’nde belirtmiş olduğu e-posta adresine bilgilendirme yapılır.

 

 1. Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra 3 iş günü içinde Organizatör bu belgeleri Kullanıcılara ulaştırmazsa; Kullanıcılara ücret iadesi hizmet bedeli düşülerek gerçekleştirilir. Mali mevzuata uygun belgelerin Kullanıcılara teslim edilmemesi veya hazırlanmaması gibi durumlardan kaynaklanacak zararlarda Organizatör, Onlineetkinlik’i nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Etkinlikler için katılım talebi ve/veya bilet satış işlemleri Organizatör tarafından belirtilen kapasitenin dolmasına kadar ya da Etkinliğin başlangıç saatine kadar devam eder. Etkinlik sayfasında belirtilmiş olan kapasitenin dolması ve/veya Etkinliğin başlaması ile birlikte Onlineetkinlik Sistemi üzerinde bu Etkinliğin sayfasında sağlanan satış ve rezervasyon hizmetleri sona erer.

 

 1. Etkinliğe ilişkin Kullanıcılara ve 3. Kişilere karşı hukuki ve cezai sorumluluk Organizatöre aittir.

 

 • Biletlerin alış ve satış işlemlerinden doğan hiçbir yasal sorumluluk Onlineetkinlik’e ait değildir. Organizatörün gerçekleştirdiği internet üzerindeki bu satıştan ve Kullanıcı haklarından Onlineetkinlik’in bir sorumluluğu olmayıp, bu hususlarda sadece Organizatör sorumludur. Onlineetkinlik Sistemi sadece etkinliklerin duyurulduğu ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur ve Kullanıcıların bilet alış ve satış işlemlerinin muhatabı Onlineetkinlik değildir.

 

 1. Onlineetkinlik, Etkinliklere Kullanıcıların katılımı amacıyla bilet satış işlemi Onlineetkinlik Sistemi üzerinden gerçekleştiği için satış işleminin tarafı olmayıp, Tüketicilere, Müşterilere ya da 3. Kişilere karşı hiçbir cezai ve/veya hukuki ve/veya maddi veya manevi tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 • Onlineetkinlik Sistemi’nde bulunan bilet ücretleri tamamen Organizatör tarafından belirlenmektedir. Onlineetkinlik’in bilet ücretleri üzerinde herhangi bir etkisi ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

 • Onlineetkinlik’in Kullanıcılara Etkinlikle alakalı olarak yaptığı satışlar sırasında, Kullanıcılara vereceği hizmetlere istinaden istediği ad altında ek ücretler (Kurye bedeli, İşlem ücreti, Teslimat bedeli, Gişe İşlem Bedeli, E-fatura E-Arşiv Fatura gönderim Ücreti ve benzerleri gibi) alma, tahsil ve talep etme hakkı saklıdır.

 

Onlineetkinlik, her bir bilet satış işlemi karşılığında belirlemiş olduğu işlem bedelini, bilet bedeli ve hizmet bedeli gibi bedelleri üzerine ekleyerek Kullanıcılardan tahsil eder.  Bu İşlemeleri açıkça ödeme sayfasında ve Fatura veya bilet üzerinde yer vermektedir.

 

 

 1. Etkinlik bileti alan kullanıcı; organizatör tarafından tüm kapasite satılmadığı durumda Etkinlik İptal edilerse; Kullanıcılara ödemiş oldukları ücretlerden Bilet Bedelleri iade edilir. Hizmet Bedelleri iade edilmez. Kullanıcı bu durumda Onlineetkinlik’den herhangi bir iade talebi gerçekleştiremez. Bu gibi Etkinliklerin risk değerlendirmeleri Kullanıcıların sorumluluğundadır.

 

 

 

 1. Diğer Hükümler

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

 1. Onlineetkinlik Sistemi'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Onlineetkinlik'in telif haklarına tabi çalışmalar) Onlineetkinlik’e ait olarak ve/veya Onlineetkinlik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Onlineetkinlik Hizmetlerini, Onlineetkinlik bilgilerini ve Onlineetkinlik’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Onlineetkinlik'in Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Onlineetklik'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

 

 1. Onlineetkinlik'in, Onlineetkinlik Hizmetleri, Onlineetkinlik bilgileri, Onlineetkinlik telif haklarına tabi çalışmalar, Onlineetkinlik ticari markaları, Onlineetkinlik ticari görünümü veya Onlineetkinlik Sistemi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

 1. Sözleşme Değişiklikleri

 

Onlineetkinlik, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Onlineetkinlik Sistemi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. (İlan Şekli sitemizde yer alan Yasal Politikalar sayfamızda yapılarak güncellenir.)

 

İşbu Kullanıcı ve Satış Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. Mücbir Sebepler

 

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Onlineetkinlik, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Onlineetkinlik için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Onlineetkinlik'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Onlineetkinlik Sistemi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Onlineetkinlik, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Onlineetkinlik Sitesi içinde yer alan Yasal Politikalar ile ilgili kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Onlineetkinlik’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Onlineetkinlik Sistemi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Onlineetkinlik Sistemi hakkında yanıltıcı, kötüleyici beyanlarda bulunulması

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

d) Müşterilerin yasadışı etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi

e) Müşterilerin hayali etkinlikler düzenlemesi ve/veya düzenlemeye teşebbüs etmesi;

 

Onlineetkinlik, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Onlineetkinlik Sitesi içinde yer alan Yasal Politikalar ile ilgili kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle Yukarıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Onlineetkinlik’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 

Online Etkinlik Yönetimi

 

Vergi Dairesi     : Üçkapılar

Vergi Numarası : 3480479431

 

Adres: Kültür Mahallesi 3870 Sokak Erdoğan Apartmanı

No:3 Daire:3 Kepez Antalya

 

Telefon   : 0850 532 3868

E-posta   : bilgi@onlineetkinlik.com